SPRINGER ÖSTRAS AKTIVITETSMÄSTARE

Alla medlemmar inom Springer Östra får ansöka. Men man får välja om man vill ansöka om Aktivitetsmästaren eller Årets Östrahund, Östras jakthund etc. Man kan inte deltaga i båda grenarna under samma år.

Aktivitetmästare blir det ekipage som har mest poäng och således har varit mest aktiv under ett år. De 5 första får en rosett. Bild och poäng publiceras på Springer Östras hemsida med en komplett lista på alla deltagande hundar

Man får tillgodoräkna sig en (1) start per gren och år. Gäller officiella tävlingsmeriter. Förutom kurs där man får tillgodoräkna sig tre (3) kurser per år.

Man får poäng per start, således behöver man inte gå till pris eller bli godkänd ej heller placerad. Utan det är att man har  startat och är aktiv med sin hund som är det viktiga.

Dessa regler gäller fr.o.m. 2017.01.01 och nya grenar/aktiviteter kan fritt läggas till varje nytt kalenderår.

Resultat skickas till Veronica info@lostnfound.se senast den 8/1 2018

För att särskilja så det bara blir en hund per placering så 1: den som har deltagit på flest poängberäkade aktiviteter, 2: den som har gått flest kurser 3: den som har mest poäng räknat på alla aktiviteter under året.

Gren

Poäng

Nybörjarprov A

10

 

Nybörjarprov B

8

Vattenprov

6

Enkelt vatten

5

Viltspårprov ÖKL

4

Viltspårprov anlag

3

Lydnadsprov

5

Bruksprov

6

Rallylydnad

3

Freestyle/HTM

5

Agillity

5

Utställning officiell

3

Nosework Doftprov

3

Nosework Tävlingsklass

4

Östra Open Show

3

Springerrace

3

Östra cup/alla tre delar

7

Östra cup/jakten

4

Östra cup/utställning

3

Mentalbeskrivning/MH/BPH

4

Funktionsbeskrivning/FB

3

KURS/Vilken som helst med hunden

3