Textruta: Välkommen till Springer Östra

Springer Östra är en lokalavdelning i Springerklubben
Vi jobbar tillsammans med ER för att lyfta fram vår aktiva och härliga ras
** Engelsk Springer Spaniel **

Senast uppdaterad

2017-01-13

 

 

 

 

 

Vi behöver 2 st till valberedingen 2017

Se mer här.

 

 

 

Springer Östras årsmöte kommer att hållas den 29 januari 2017

Se mer info här